Privacyverklaring

De persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Uit de Drukte verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over werk en vrijetijdsbesteding

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Massagepraktijk Uit de Drukte verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Massagepraktijk Uit de Drukte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een persoonlijk passende behandeling te kunnen uitvoeren
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief of andere commerciële uitingen
 • Het doen van commerciële uitingen

Hoe lang we gegevens bewaren

Massagepraktijk Uit de Drukte zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: Zo lang u klant bent bij Massagepraktijk Uit de Drukte zullen we uw gegevens bewaren. Na 3 jaar geen klant meer te zijn bij Massagepraktijk Uit de Drukte zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen.

Delen met anderen

Massagepraktijk Uit de Drukte deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massagepraktijk Uit de Drukte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Massagepraktijk Uit de Drukte gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Er staat meer informatie over het cookiebeleid op de website van Uit de Drukte www.uitdedrukte.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Massagepraktijk Uit de Drukte zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Massagepraktijk Uit de Drukte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Massagepraktijk Uit de Drukte, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Schremmersteeg 4
Postcode en plaats: 3882 SE Putten
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32125534
Telefoonnummer: 06 15499121 
E-mailadres:

Feedback of vragen?

Heeft u feedback of vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring? Stuur ons dan een e-mail. We komen graag met u in contact en we beantwoorden uw vragen graag.

(Versie mei 2018)